Juletræet

Foto: Colourbox.com

I dag kan de fleste danskere ikke forestille sig at holde jul uden at have et stort pyntet juletræ stående midt i stuen, som der skal danses rundt om juleaften.

Sådan var det ikke for 200 år siden, da de første juletræer begyndte at dukke op i Danmark. Her rystede folk på hovedet, når herboende tyskere begyndte at slæbe et grantræ ind i stuen op mod jul og pynte det med levende lys.

Juletræet er nemlig en tradition, vi har lånt fra Tyskland, og det var via dansk-tyske familier, at det i begyndelsen af 1800-tallet indtog Danmark. Først omkring Første Verdenskrig var juletræet blevet almindeligt i de fleste danske hjem, som vi kender det i dag.

Eksisterede i 1500-tallet

Juletræet stammer efter alt at dømme fra den sydvestlige del af Tyskland, hvor man med sikkerhed ved, at det var udbredt allerede i 1500-tallet.

I 1521 måtte bystyret i Schlettstadt ansætte vagter ved juletid foran skovene, for at forhindre borgerne i at hugge grantræer, og i 1561 udstedte man i Ammerschweier en bestemmelse om, at ingen borger måtte hugge mere end ét træ til jul.

I 1605 findes der en beskrivelse fra Strassbourg om, at folk pynter deres juletræ. En ukendt forfatter skriver:

”Om juleaften rejser man grantræer i Strasbourg i stuerne, og derpå hænger man roser udklippet af mangefarvet papir, æbler, oblater, flitterguld og sukker.”

I slutningen af 1700-tallet begynder juletræet at brede sig til resten af Tyskland.

Juletræet kommer til Danmark

Juletræet kom til Danmark via de dansk-tyske familier. Enten folk, der oprindeligt kom fra Tyskland og tog traditionen med sig til Danmark derfra, eller folk, der igennem en længere årrække havde boet i landet.

Det første juletræ man kender til i Danmark stod på Holsteinborg Gods mellem Skælskør og Næstved i 1808.

Året forinden var godset blevet overtaget af den tyske lensgreve Frederik Adolph Holstein, og hans kone kunne ikke undvære juletræet fra Tyskland. Derfor anskaffede hun sig i 1808 et grantræ, der blev pyntet med blandt andet levende lys, som hun tændte for sin datter.

Nysgerrige folk

Det næste juletræ man kender til stod hos en lægefamilie i Ny Kongensgade i København i 1811. Martin Gottlieb Lehmann var præstesøn fra Holsten, hvor han som barn var vant til at have juletræ.

Nyheden om træet spredte sig hurtigt. Det fortælles, at folk stimlede sammen foran huset, for at få et glimt af det mærkværdige syn. Nogle havde endda taget stiger med, så de kunne kravle op og kigge ind under gardinerne, der ellers var trukket for.

Kendte digtere anerkender traditionen

Den danske digter Adam Oehlenschläger var også blandt de første, der fik juletræ i Danmark. Han havde angiveligt et juletræ allerede i 1813. Det var dog ikke alle datidens store digtere, der var begejstrede for traditionen.

Grundtvig, der på dette tidspunkt var ung teolog, var stærk modstander af denne tyske skik, som han anså for at være en tilbagevenden til tidligere tiders hedensk overtro.

I 1817 udtrykte han blandt andet sin modstand overfor traditionen i tidsskriftet Dannevirke. Men han kom siden på andre tanker. Efter at Grundtvig i 1822 blev far for første gang, anskaffede han sig samme år også et juletræ.

Da mange andre kendte forfattere som for eksempel B. S. Ingemann også “blåstemplede” juletræet, var grundlaget lagt for, at traditionen kunne brede sig til resten af landet.

Juletræer i Jylland

I 1822 blev det første juletræ man kender til tændt i Kolding. Det var hos lærer og kordegn Jürgensen. Også her vakte træet stor opsigt. Folk stimlede sammen foran huset, fordi man troede, at der var ildebrænd.

På samme tid ved man også, at en præst i Randers og flere præster på Fyn havde et juletræ. Det var primært via lærer- og præstehjem, at traditionen bredte sig til landet, for her havde man kontakt til de lærde i København.

Omkring Første Verdenskrig, altså ca. 100 år efter at det første juletræ i Danmark var blevet tændt på Holsteinborg Gods, var traditionen blevet almindelig i de fleste danske hjem.

Juletræ på Rådhuspladsen

I 1914 blev det førte juletræ på Rådhuspladsen tændt, og det er så vidt vides det første udendørs juletræ, man kender til i Danmark.

Det var den kendte journalist Henrik Cavling, der arbejde på dagbladet Politiken, der fik ideen til det. Juletræet havde her elektriske lys på. Siden har traditionen om at have et juletræ stående på torvet rundt omkring i de danske byer spredt sig.

Kilder og videre læsning

Iørn Piø, Bogen om julen, Sesam, 1990

Benno Blæsild, Juletræet med sin pynt, Den Gamle By, 2004

Poul Kristiansen, Juletræets historie, Facet, 1999

Søg