Juleevangeliet

Selvom vi også holdt jul i Danmark længe før kristendommen kom til landet, så er det i dag officielt Jesu fødsel, vi fejrer, når vi holder jul.

Når vi hører Juleevangeliet i kirken juleaften, er det kapitel 2 i Lukasevangeliet, præsten læser op. Det er dog ikke kun Lukas, der har skrevet om Jesu fødsel. Den er også beskrevet i Matthæusevangeliets kapitel 1 og 2.

De to evangelier indeholder nogle ligheder, men også mange forskelle. Den beretning, de fleste kender, er en blanding af det Lukas og Matthæus har skrevet.

Det er nemlig få ting i de to evangelier, der direkte modstrider hinanden. Det meste kan sagtens supplere hinanden i den samme fortælling.

Fødsel i Betlehem

Både Lukas og Matthæus fortæller, at Jesus blev født i Betlehem af sin mor Maria, der var forlovet med Josef. Men så hører enigheden også op. Matthæus mener, at parret i boede i Betlehem, og at Jesus blev født i deres hus.

Lukas derimod fortæller, at parret boede i Nazaret og drog mod Betlehem kort før fødslen, fordi Romerriget havde besluttet at afholde folketælling.

Da Josef nedstammede fra Kong David, måtte han og Maria drage til Betlehem for at lade sig tælle. Da de kom til Betlehem, var der ingen ledige værelser, og Maria måtte derfor føde barnet i en stald.

Hyrder og vise mænd besøger barnet

I følge sagnet fik Jesusbarnet efter sin fødsel besøg af både fattige hyrder og tre ‘vise mænd’. Over stalden lyste en kraftig stjerne.

Historien om stjernen og de vise mænd stammer fra Matthæusevangeliet. At der er tre vise mænd, står der ingen steder. Der står blot, at “Vise mænd fra Østerland” besøgte barnet. Grunden til, at man i dag mener, at der var tre vise mænd, skyldes, at mændene gav barnet tre gaver: Guld, røgelse og myrra.

Lukas skriver ingenting om ‘vise mænd’ og dyre gaver. Han fortæller derimod, at hyrder fra markerne omkring stalden fik besøg af en engel, der fortalte dem, at en frelser var født. Hyrderne opsøgte stalden og fandt barnet. Hyrder står der ingenting om hos Matthæus.

Barnemordet i Betlehem

Man ved med sikkerhed, at Jesus voksede op i Nazareth. Matthæus og Lukas har dog to forskellige forklaringer på, hvordan Josef og Maria efter fødslen i Betlehem endte i Nazareth.

Som tidligere skrevet mente Lukas, at parret boede i Nazareth og derfor blot vendte tilbage til byen efter fødslen.

Matthæus derimod fortæller, at Josef og Maria var nødt til at flygte fra Betlehem kort efter fødslen, fordi Kong Herodes havde beordret, at alle nyfødte drenge skulle slås ihjel.

De vise mænd havde nemlig fortalt ham, at det nyfødte Jesusbarn i Betlehem var ‘messias’ og en konge.

Josef og Maria flygtede i første omgang til Egypten, men bosatte sig senere i Nazareth.

De hellige skrifter

Lukasevangeliet

Kapitel 2, vers 1-20 (Juleevangeliet)

Matthæusevangeliet

Kapitel 1, vers 18-25 / kapitel 2, vers 1-23

Søg