Selvom man også fejrede jul i mange år før kristendommen kom til Danmark, så er det i dag officielt Jesus fødsel man markerer, når man holder jul.

Når Juleevangeliet bliver læst højt i kirken juleaften, er det kapitel 2 i Lukasevangeliet fra Det Nye Testamente præsten citerer. Det er dog ikke kun Lukas, der har skrevet om Jesus fødsel i sine tekster. Den er også beskrevet i Matthæusevangeliets kapitel 1 og 2.

De to evangelier indeholder nogle ligheder – men også mange forskelle. Den beretning, de fleste mennesker i dag kender, er en blanding af det Lukas og Matthæus har skrevet. Det er nemlig ganske få detaljer i de to evangelier, der direkte modstrider hinanden. Det meste kan sagtens supplere hinanden i den samme fortælling.

Fødsel i Betlehem

Både Lukas og Matthæus fortæller, at Jesus blev født i Betlehem af sin mor Maria, der var forlovet med Josef. Men så hører enigheden også op. Matthæus mener, at parret i boede i Betlehem, og at Jesus blev født i deres hus.

Lukas derimod fortæller, at parret boede i Nazaret, og drog mod Betlehem kort før fødslen, fordi Romerriget havde besluttet at afholde folketælling.

Da Josef nedstammede fra Kong David, måtte han sammen med Maria drage til Betlehem for at lade sig tælle. Da de kom til Betlehem, var der ingen ledige værelser, og Maria måtte derfor føde barnet i en stald.

Hyrder og vise mænd besøger barnet

I følge sagnet fik Jesusbarnet, kort efter sin fødsel, både besøg af fattige hyrder, der i forvejen gik i området og holdt vagt, samt tre “vise mænd”, der kom med fine og værdifulde gaver til barnet.

Historien om Betlehemsstjernen og de tre vise mænd fra Østerland, der besøgte Jesusbarnet stammer fra Matthæusevangeliet. At der er tre vise mænd, står der ikke skrevet. Det konstateres blot, at “Vise mænd fra Østerland” besøgte barnet. Traditionen om at de var tre vise mænd bygger man på, at mændene gav barnet tre gaver: Guld, røgelse og myrra.

Lukas fortæller ingenting om “vise mænd”, der besøger barnet. Han fortæller derimod, at hyrderne fra markerne omkring stalden fik besøg af en engel, der fortalte dem at en frelser var født. Hyrderne opsøgte stalden, og fandt barnet. Hyrder står der ingenting om hos Matthæus.

Barnemordet i Betlehem

Man ved med sikkerhed, at Jesus voksede op i Nazareth. Men Matthæus og Lukas har to forskellige forklaringer på, hvordan Josef og Maria, efter fødslen i Betlehem, endte i Nazarath.

Som tidligere skrevet, mente Lukas, at parret boede i Nazarath, og derfor blot vendte tilbage til byen efter fødslen.

Matthæus derimod, der skrev at parret hele tiden havde boet i Betlehem fortæller, at romerrigets Kong Herodes frygtede det nyfødte barn, som de tre vise mænd havde fortalt ham, var den nye Messias. der førte til barnemordet i Betlehem, og Josef og Marias flugt med Jesus-barnet til Egypten.

De hellige skrifter

Lukasevangeliet

Kapitel 2, vers 1-20 (Juleevangeliet)

Matthæusevangeliet

Kapitel 1, vers 18-25 / kapitel 2, vers 1-23