Dejlig er jorden

Tekst: B. S. Ingemann, 1850
Melodi: Schlessisk Folkemelodi, 18. årh.

1.

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

2.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

3.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Pilgrimssang

‘Dejlig er jorden’ blev skrevet af digteren B. S. Ingemann i 1850. Han udgav salmen under titlen ‘Pilgrimssang’ i Dansk Kirketidende den 8. september 1850.

Salmen er en dansk fortolkning af den tyske folkesamle ‘Schönster Herr Jesu’, der stammer fra Schlesien. Denne salme blev første gang trykt i samlingen ‘Schlesische Volkslieder’ i 1842.

Hvordan den tyske salme er opstået, er man ikke helt sikker på. Man gætter på, at det er en kristen hymne, som blev sunget af de tyske korsfarere, mens de vandrede mod Det Hellige Land. Salmen findes også i en engelsk version under titlen ‘Fairest Lord Jesus’.

Det er kun i Danmark, at den bruges som julesang. Oprindeligt var det heller ikke Ingemanns mening, at ‘Dejlig er jorden’ skulle være en julesalme. Den bliver derfor benyttet hele året. Dens relation til julen skyldes udelukkende det tredje vers, hvor englenes sang til hyrderne under Jesus fødsel bliver omtalt.

Kilder og videre læsning

Wikipedia.dk, Dejlig er jorden

Wikipedia.de, Schönster Herr Jesu

Søg